Anne-Marie Eklund-Löwinder

Anne-Marie Eklund-Löwinder

Chief Information Security Officer – Stab

Anne-Marie Eklund Löwinder är CISO (Chief Information Security Officer) på Internetstiftelsen. Hon är rankad som en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter. Anne-Marie valdes som första svensk in i Internet Hall of Fame 2013, där hon hamnar i sällskap med bland andra internetpionjärer som Vint Cerf och Steve Crocker. Hon blev Årets säkerhetsprofil 2012 med motiveringen att hon är den kompletta säkerhetspersonen med bred och djup kunskap kring IT-säkerhetsfrågorna.

Hon är ledamot av Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Avdelning XII, Informationsteknik. Hon sitter även som ledamot i styrelsen för IRI (Institutet för Rättsinformatik) vid Stockholms universitet och som ledamot i MSB:s informationssäkerhetsråd.

Anne-Marie är en av de få personer i världen som har valts till Trusted Community Representative och i rollen som Crypto Officer deltar i nyckelgenereringen för DNSSEC i rotzonen för internet, därtill utsedd av den internationella organisationen ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Hon är också en av medlemmarna i The Registry Services Technical Evaluation Panel (RSTEP), en teknisk grupp under Generic Name Supporting Organization

(GNSO). RSTEP:s främsta ansvar är att vid behov delta i utvärderingen av ansökningar från nya generiska toppdomäner (gTLD:er).

Hon är en ofta tillfrågad expert i offentliga utredningar om frågor som rör internet och säkerhet, och besvarar flitigt remisser inom samma område. Bland tidigare arbetsgivare finns Statskontoret och IT-kommissionen. Anne-Marie Eklund Löwinder har systemvetenskaplig utbildning från Stockholms universitet.

anne-marie.eklund-lowinder@internetstiftelsen.se

Några av mina kollegor

Teamtailor

Employer branding från Teamtailor