Chief information security officer (CISO)

Scroll to content

Vill du verka för ett tryggt och säkert internet i Sverige? Har du en gedigen erfarenhet och expertis inom informations- och IT-säkerhet som du vill ska komma till nytta för ett samhällsviktigt ändamål?

Då har vi jobbet för dig!

Om oss 

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. 

Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter även drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt och att ge kunskap om internetanvändningen i Sverige samt digitaliseringens påverkan på samhället. Vår vision är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.  

Om tjänsten 

Informationssäkerhetsarbetet är en central del i Internetstiftelsens styrning. Verksamheten är certifierad enligt standarden SS ISO/IEC 27001 (ledningssystem för informationssäkerhet), och CISO ansvarar för ledningssystemet som helhet. Rollen är en expertfunktion som driver informations­säkerhetsarbetet genom systematiska riskbedömningar samt kravställning på åtgärder, internrevisoner för att kontrollera efterlevnad av ledningssystemet samt förvaltning och utveckling av Internetstiftelsens informationssäkerhets- och incidenthanteringsprocesser.

I denna roll ingår även att representera Internetstiftelsen i externa sammanhang, till exempel genom medverkan i externa arbetsgrupper för informationssäkerhet i samhället. CISO är även Internetstiftelsens talesperson i informationssäkerhetsfrågor.

Rollen som CISO på Internetstiftelsen är en stödjande och exekutiv roll som har en oberoende ställning och rapporterar till VD.

Läs mer om Internetstiftelsens informationssäkerhetsarbete här.

Huvudsakliga ansvarsområden  

Rollen som CISO innefattar bland annat att:

 • Analysera omvärlden och den egna organisationen avseende informationssäkerhet
 • Förvalta och utveckla verksamhetens ledningssystem för informationssäkerhet
 •  Representera Internetstiftelsen i olika typer av samhällsviktiga utredningar och arbetsgrupper
 • Informera styrelsen om aktuell status för informationssäkerhet i verksamheten
 • Övervaka efterlevnaden av gällande lagstiftning inom informationssäkerhet
 • Tillsammans med bolagsjurister besvara remisser i lagstiftningsförfarandet
 • Samordna informationssäkerhetsarbetet inom organisationen och stödja informationsägare i att efterleva ritktlinjer och rutiner
 • Säkerställa att interna regler, arbetssätt och stöd för informationssäkerhetsarbete regelbundet utvärderas och anpassas
 • Informera om och ge råd i informationssäkerhetsfrågor
 • Medverka vid riskanalyser och framtagning av systemsäkerhetsplaner och IT-säkerhetsinstruktioner
 • Följa upp att IT-säkerhetsinstruktioner följs och vid behov föreslå åtgärder
 • Samordna och följa upp incidentrapporteringen inom organisationen

Din bakgrund

Eftersom rollen är senior med ansvar för Internetstiftelsens övergripande mål inom informationssäkerhet behöver du ha den specialkompetens som krävs för att kunna urskilja och värdera risker samt formulera krav på lämpliga säkerhetsåtgärder. Vi söker därför dig som har en lång och gedigen erfarenhet inom informationssäkerhet. Du omvärldsbevakar inom ditt fält genom upparbetade kontakter med myndigheter och partners samt effektiva källor för underrättelser och kanaler för informationsdelning. Du tar plats i samhällsdebatten och är en röst inom IT- och informationssäkerhet i Sverige och internationellt.

Tidigare erfarenhet inom IT/telekom är meriterande, då du snabbt behöver skaffa dig en djup förståelse för vår verksamhet. Det är en fördel om du besitter en viss teknisk IT-säkerhetskompetens och färdigheter inom cybersäkerhet.

Du som person 

Du är trygg i din kunskap och kompetens och tvekar inte att lyfta risker och upptäckta problem till rätt instans. Du balanserar din specialistkunskap med ditt affärsmannaskap och kan kommunicera risker även till personer som inte har kunskap inom informationssäkerhetsområdet. Vi ser även att du är en god relationsbyggare då du behöver bygga förtroendefulla relationer med såväl styrelse och chefer som externa samarbetspartners.

Du kan anpassa ditt arbetssätt efter snabba förändringar i omvärlden och håller dig kontinuerligt uppdaterad om nya metoder, tekniker, standarder samt lagar och regler som är av vikt för Internetstiftelsens verksamhet.

Du har pedagogisk förmåga och är van vid att hålla presentationer.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna process. 

Språkkunskaper  

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.  

Övrig information  

Internetstiftelsens huvudkontor ligger på Hammarby Kaj 10 i Hammarby Sjöstad. Rollen är en heltidstjänst och du är stationerad på huvudkontoret. Resor inom och utanför Sverige förekommer i tjänsten. 

Urval sker löpande.

 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Stockholm

Hammarby Kaj 10D
120 30 Stockholm Vägbeskrivning Se sida

Vi erbjuder dig

Vi erbjuder ett roligt och varierande arbete på en arbetsplats där du skapar ökad samhällsnytta – på riktigt! Internetstiftelsen är ansluten till kollektivavtal och som anställd kan du nyttja en rad förmåner som gör livet enklare för dig som anställd.

 • Friskvårdstimme och friskvårdsbidrag

  Som anställd har du möjlighet att ta ut en friskvårdstimme i veckan. Du kan alltså jogga, spela innebandy eller ta en promenad - på betald arbetstid!

  För oss är det viktigt med friskvård och därför erbjuder vi ett högt bidrag.

 • Flexibilitet

  Livet passar inte alltid in i 8 till 17-mallen, det vet vi också. Därför får du som anställd möjlighet att flexa med arbetstiden i den mån det är möjligt.

 • Kompetensutveckling

  Vidareutveckling av individen är något som vi förutsätter och vill hjälpa till med. Därför har vi ett kompetensutvecklingsprogram som hjälper dig i din utveckling.

 • Till och från jobbet

  De allra flesta tar sig till och från jobbet med kollektivtrafiken. Vi vill värna om miljön och underlätta för våra anställda och ger därför alla ett SL-kort (förmånsbeskattas).

 • Rikskort

  Rikskortet underlättar för dig under lunchen. I slutändan ersätter arbetsgivaren för var tredje lunch för den anställde.

 • Ersättning för bredband, .se-domännamn samt webhotell

  För att underlätta att arbeta hemma ersätter Internetstiftelsen bredbandskostnaden i hemmet.
  Ytterligare en förmån för Internetstiftelsen-anställda är att få ett eget domännamn ersatt. Även webbhotellskostnaden ersätts.

 • Massage på arbetsplatsen

  För att förebygga rygg- och nackbesvär tillhandahåller vi massage varje vecka i våra egna lokaler.

 • Innovationstimmarna

  För att främja innovation har du möjlighet att lägga tid varje månad på någon egen aktivitet som går i linje med våra värderingar och vår vision.

 • Kul på jobbet!

  Vi tycker att det är viktigt att ha kul på jobbet! Vi anordnar aktiviteter både under och utanför arbetstid, allt från pingis- och VR-spelkvällar till motionslopp och museibesök.

 • Och ännu mer…

  Vi erbjuder ersättning för läkarbesök, företagshälsovård, influensavaccin, hälsoundersökning, hälsoförsäkring och privatvårdförsäkring.

Vi driver internet framåt

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Här hittar du mer information om oss, vad vi gör och hur vi jobbar.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor